ئاخ په ی منالی ی...

ئاخ په ی منالی ی.........

ئاخ وا دریغا په ری منالی ی

گوشه ی خاترم جه خه م بی خالی ی

لاقه ید بیم جه تان  ،   جه وه شی وتالی ی

هه ر بازیم مه که رد من چه نی یاران

مه شیم وه باوش نازک نازاران

نازاران جه مین لیم نمه پوشان

مه که ردم سه یران زولفی وه ش بوشان

ئیسه جه شومی زه مانه ی باتل

نازاران یه ک یه ک لیم مه که ران سل

 

ماموستا بیسارانی

/ 2 نظر / 11 بازدید
فهمی خدامرادی

سلام منم با افتخار لینک شمارا در وبلاگ خودم قرار می دهم جامعه ما به جوانانی همچون شما به خود می بالند موفق باشی