/ 2 نظر / 34 بازدید
سوما

اگــــه عشقـــــت ... یهــــــــویــــی ... بي دلیــــــــــــــــل ... بگه نگـــــــــــــــو ... بگه نمیخــــــــــــوام ... بگـــــه باهـــــات قهــــــــــــرم ... بگـــــه دوســــــتــــــت نـــــدارم ... بگــــــــه بســـــــه دیگـــــــه ... بگـــــه بــــــرو... ... ... همـــه اینا حرفـــه زبونشـــــه، حـــــرف دلــــــش نیس ... ! اون دلــــش فقـــط یه بغـــــــل میخــــواد ... ! یـــــــه بغــــــــل محکـــــم عاشقانـــــــه ... ! یــــــــــــــه بغـــــــــــــل محکــــــــــم http://soma-20.blogfa.com

xxxx

چرا مطالبتون به روز نیست؟وبلاگتون قشنگه ولی به روز باشه قشنگتر میشه.مر30