/ 3 نظر / 87 بازدید
آرام

سلام کارتون عالیه یه سر به ما هم بزنید خوشحال میشیم تازه شروع کردیم با لینک کردنمان از ما حمایت کنید تا شوق ادامه دادن به شناساندن جاجا های کردستان و به خصوص مریوان را داشته باشیم...

پیام

فره جوانه ن کا نوری دس وه ش

پیام tbzmed

کسي مرا به آفتاب معرفي نخواهد کرد کسي مرا به ميهماني گنجشک ها نخواهد برد پرواز را بخاطر بسپار پرنده مردني ست فروغ فرخزاد