طوفان سرخ بیساران با قهرمانی برگشت...

فینال

تیم بیسارانٍ

عکاسی پارسا

نادر و جهان

تیم پاسگاه

تیم مقاومت

 

تیم دبیران

 

طوفان سرخ بیساران - قهرمان مسابقات

کاپیتان حسین

 

/ 4 نظر / 127 بازدید
یک مرد یک زندگی

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی ؛ دوست بدار ! کاری که خدا با تو می کند ... پیش من هم بیاین خوشحال میشم .

یک مرد یک زندگی

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی ؛ دوست بدار ! کاری که خدا با تو می کند ... پیش من هم بیاین خوشحال میشم .

یک مرد یک زندگی

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی ؛ دوست بدار ! کاری که خدا با تو می کند ... پیش من هم بیاین خوشحال میشم .

حسین

خه سه نه وی داداش گیان... ده سو وه ش بو بابه تو عکسکاوه که نیه ینیتره... ایشلا قهرمانی بعدی...