در گذشت شیرکو بیکه س

ره وه کوتری سپی شیعره کانی شیرکو بیکه س نیشتنه خاک . شیرکو ! مالاوا ...

 

 

زور به داخه وه گه و ره ی شاعیری کورد ماموستا شیرکو بیکه س کوچی دوایی کرد.

ئه م کوسته نوی یه خه ساریکی گه وره و گرانه که له سامانی ئه ده بی نه ته وه یی کورد که وتوه .

دامه رزاوه ی فه رهه نگی ئه ده بی ماموستا بیسارانی به ئه رکی خوی ده زانی له گه لی کورد سه ره خوشی بکات.

دیاره شیرکو تا هه تایه زیندوه و یاد و شیعره کانی له دلان دا ده مینی.


عه دنان زه بیحی – ده بیری دامه رزاوه ی فه رهه نگی ئه ده بی بیسارانی

/ 1 نظر / 35 بازدید
جه هان ئه لیاسی و سواره زه بیحی"بوران"

هاوریان سلام... هاوخه می خوم بو کوچی دوائی گه وره پیاوی کورد شاعیری گه له که مان ماموستا "شیرکو بیکه س" له هه مووان به تایبه ت ئه ده ب دوستان و هونه رمه ندانی کورد ده رده برم. گه رچی له دوای کوچی ئه م که له شاعیره له بواری شیعره وه تا راده یه ک زور بی که س که وتین به لام دلنیام یاد و شیعر و بیره وه ریه کانی ئه م ئازیزه له نیو دلمان دا هه تا هه تایه زیندوو ده مینی. ریگای پر ریبوار....