???????: نوری شهابی
?????: ۱۳٩٢/۳/٢٦

حسام الدین ذبیحی انتخاب اول شوراهای روستای بیساران 

 

 

 

نتایج انتخابات شوراهای روستای بیساران


نفر اول : حسام الدین ذبیحی با 370 رای

نفر دوم : امید باسامی با 355 رای

نفر سوم : عادل الیاسی با 343 رای

نفر چهارم :رحمان یعقوبی با 297 رای

نفر پنجم: حیدر مرادی با 275 رای

نفر ششم : عثمان علی رمایی با 109 رای

 


 

نتایج انتخابات ریاست جمهوری از مجموع 828 رای ماخوذه


روحانی : 484 رای

قالیباف : 159 رای

رضایی : 130 رای

جلیلی : 43 رای

ولایتی : 7 رای

غرضی : 3 رای

 

 


????? ??
??????