???????: نوری شهابی
?????: ۱۳٩٢/٢/۳

پایانی دلنشین در یک ترا‍‍‍‍‍‍‍ژدی سیاه در بیساران

 

 

مورخ16/5/87در یک تراژدی غم انگیز در روستای بیساران خانم زبیده پیری به دست عروسش به طرز فجیعی به قتل رسید.قاتل خانم سحر منوچهری در همان ابتدای دستگیری به ارتکاب جرم اعتراف نمود و پرونده بعد از مراحل رسیدگی به صدور رای به قصاص قتل نفس انجامید...

 

برای مشاهده کامل متن اینجا کلیک کنید


اولیاء دم مقتول در پی وساطت مردم هرگز تقاضای اجرای حکم را نکردند.زیرا سوابق موارد دیگری در روستا بود که اولیاء دم مقتولان در قتلهای البته غیرعمد (بیشتر تصادف ماشین) حتی از قاتل دیه و خون بها نخواسته بودند.

سرانجام روز2/2/92 با حضور کل اولیاء دم مقتول و قاتل جلسه ای در دادسرای سنندج برگزار شد.مدیرعامل موسسه ی ادبی بیسارانی(عدنان ذبیحی)،امام جمعه ی بیساران،نماینده ای از شورای روستا و تعداد دیگری در آن حضور داشتند.در این جلسه خانواده ی مفتول در یک اقدام کم سابقه و جوانمردانه اعلام رضایت بدون قید و شرط از قصاص نموده و حتی مطالبه ی دیه نیز نکردند.این اقدام شش پسر و یک دختر مقتول موجب تحسین حاضرین گردید.

صدا و سیمای مرکز کردستان در جلسه مصاحبه هائی با اولیاء دم قاتل و مقتول انجام داد واز توضیحات امام جمعه و مدیرعامل موسسه در این خصوص تشکر کرد.

مدیرعامل موسسه در توضیحات خود در حضور حاضرین گفت:قبل از هر چیز بابت این امر باید به مردم کرد،خصوصا مناطق اورامان و بیساران آفرین گفت زیرا قلبهایی رئوف و مهربان دارند و نمیخواهند خون را با خون پاسخ دهند و از اعدام بیزارند.گرچه اعتقادات دینی و قانون اجازه ی قصاص را به آنها میدهد ولی با روحیات جوانمردانه از آن میگذرند.

یقینا اینگونه اقامات کم سابقه و یا بی سابقه قطعا به پیشگیری از وقوع جرم می انجامد و از موارد مشابه خواست تا این خانواده را نماد و الگوی خود سازند.

آنچه جای تامل و تعجب بود اظهارات اولیائ دم قاتل بود که اظهار داشتند در طول دوران بعد از قتل و رسیدگی در دادگاه هیچگاه مورد بی مهری و بی احترامی خانواده ی مقتول واقع نشده اند.

موسسه ی فرهنگی ادبی بیسارانی پایان این ترا‍ژدی غم انگیز را به همگان تبریک گفته و برای روان مقتول شادی و مغفرت و برای اولیائ دم و ی نیز سرفرازی را آرزو میکند.

 

مدیرعامل موسسه ی فرهنگی ادبی بیسارانی              عدنان ذبیحی


????? ??
??????