???????: نوری شهابی
?????: ۱۳٩٢/۱/٢٦

شعری اورامی در وصف بهار - برزان ذبیحی

 

برای دیدن شعر به ادامه مطلب بروید


 

با تشکر از برزان ذبیحی


????? ??
??????