???????: نوری شهابی
?????: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸

اس ام اس کوبنده و طعنه دار ، پیامک نیش دار و سنگین فازبالا

اس ام اس فا بالا سنگین و تیکه دار

هوا ســرد است اما سرما نمیخورم ،

تــو نگران نباش ، کلاهی که ســرم گذاشتی

تا گردنم را پـوشانده است ...

.

.

.

جسد آنهایی کــه میگفتن ” برایت میمیرم ” پیدا شدند …

در آغوش دیگری جان داده بـودن …

.

.

.

اینقدر میگفت دورت بگردم و دورم گشت،که

وقتی به خودم اومدم دیدم؛ دورم زده رفته …

تقصیر اون نبود کـــه !

تقصیر نیروی گریز از مـرکزه ...

.

.

.

سـپردم که شرکت های راه سازی یه اتوبان هشت بانده

مثل قلب تو بسازن

که ملت بتونن راحت عبور و مــرور کنن …

.

.

.

زیر آوار آخــرین حرفت جا ماندم …

لعنتی …

نمیدانی خداحافظت چــند ریشتر بود …

.

.

.

تو رو اگر از فناوری نانو هم بسازن

باز هم خیانت ازت چکه میکنـه …

.

.

.

چه فرقی میکنه عـاشق ” تـو” بـاشم یا ” رنگین کمان ” ؟؟

وقتی هر دو هفت خطید …

.

بقیه پیامک های فاز بالا در ادامــه مطلب …


اشتباه مــن املایی بود ،

من فقط او را هـمدرد نوشتم ،

گویا او هــم ، درد بود …

.

.

.

از روزی به (دنیا) بی اعتماد شدم که ،

کبریتی دستم را سوزاند کـه ، رویش نـوشته بود ” بی خطر “

.

.

.

به بعضی ها باید گفت :

شما سـیرابی گاو هم نیستی چــه برسه به جیگر ما !…

.

.

.

یه پیچ رو هر چقـدر سفت کنی ، موقع باز کردن ، همون قدر باید زور بزنی …

حالا هـی منو بپیچون ، به موقعش دهنتو سرویس میکنم !…

.

.

.

دیگر دسـت روی دلــم نذار …

پا گذاشتی کافــی بود …

.

.

.

گالیله جـان انقد بــه فرضیه ات نناز …

زمین اصن گرد نیست … بس آدما واسه هم چاه کندن !…

.

.

.

دیگر هیچ چیز مشترکی بین ما نیست

تنها آسمانمان یکیست …

.

.

.

امــروز بـرایت یـک عینک نو خریدم …

آخر تــازگی ها ، حتی در اوج نزدیـکی هــم مـرا نمیبینی …

.

.

.

فـرهاد کـوه کندن را بیخیال شـو و بـر گرد …

این شب ها شیرینت با مجنون همخانه شده اســت …

.

.

مـشغول دل باش نه دل مـشغول،

فـرهاد که باشی همه چیز شیرین است …

.

.

.

.

.

.

مگر اینــکه برفی بیاد تا بتونیم یه آدم بسازیم !

.

.

.

دیگرتمام شــد !

آرزوهایم رادرکوزه گذاشتم و با آبش ، قرص اعصاب میخورم …

.

.

.

مــن هیچوقت واســه کسی شاخ نشدم

فقـط شـاخ درآوردم از شــاخ شدن خیلی ها …

.

.

.

به مـن گفت : برو گورت را گم کن …

و حالا هر روز با گریــه به دنبال قـبر من میگردد !

کاش آرام پیش خودت و زیـر زبانی میگفتی :

” زبانم لال “

.

.

.

به هـر آدمی پیله نکنین ،

توّهم پروانه شدن می گیرتشون …

.

.

.

هـر چـه بیـشتر انـسان ها را میشناسم

سگ ها را بیــشتر سـتایش مـیکنم …

.

.

.

بعضی ها هـم مثله این دیوارهای تازه رنـگ شده میمونن ،

فقط هستـن ولی نمـیشه بـهشون تکیه کرد ،

اگرم تکیه کنـی ســر تـا پـای خــودت رو کثیف کردی …

.

.

.

گاهی باید دسـت از سرش برداری

و بجاش از پات ،

برای شـوت کردنش استفاده کنی !…

.

.

.

همیشه سنگ تمام برایت گذاشـتم ،

ولی افسوس کـه بـا همـان سـنگ ها سـنگسارم کردی …

.

.

.

عشق کلید قلب است …

به شرط آنــکه قفل دلت هــرز نباشد، کــه با هـرکلیدی بـازشود …

.

.

.

تـو هم تلخ بودی … تلـخ !

درست مثل قطره های فلج اطفالی

که در کودکی به خوردم می دانند !

غافــل از این کـه این بار تلخی تــو دلم را فلــج کرد …!

.

.

.

حالا منو بازی دادی این به درک …

حداقل یه ذره ” فر پلی” رو رعایت میکردی …

.

.

.

زمونه ای شده کـه اگر کسی اشتباه کرد باید بگی :

من معذرت میـخوام که شمـا اشتباه کردی …

.

.

.

پاره تنم رفتی بــه تن دیگر؟

عادتم را کــه میدانی؟

چنـدشم میشود لباسی کــه بـر تـن دیگری بـوده را بپوشم …

.

.

.

عمریـست به اسـم ” گرگ “خطابم میکنند…

ولی براى ” داشتنت ” حاضـرم دندانهایم را باج دهم …

.

.

.

احتـرام مـن نسبت بــه تو بــه تنت زار میزند …

بـاید کمی از پهلوها بـرایت تـنگش کنم …

تـا کمـی اندازه ات شود …

.

.

.

من بـه تو نمـیام …

اما ” لطفا ” تو بــه خـودت بیا …

.

.

.

وقتی اولـین احساس مـادرم به من” تهوع ” بود ،

از بـقیه هـیچ انتظاری ندارم …

.

.

.

نمى آیی ببینى کـه با رفتنت،

با تمام ” زنانگى ” ام ، چه ” مـردانه ” کنـار آمده ام …

.

.

.

دیگر ظرفیت پشت تکمیل است

اگر میخواهی خنجر بزنی از جلو بزن …

.

.

.

” تو” تـه مزه ی تمام

نوستالژی های سال های بعد مـنی !

.

.

.

حـال و احوالمان عالیست !

هر روز گاومان مـیزاید

اما مرغمان تخم نمیـگذارد ...

.

.

.

رسـیدن به من آسان نیست !…

اگر همتـش را نـدارى، آسیبى به درخت نزن !…

به هـمان سیـب هاى کـرم خـورده ى روى زمین قانع باش …!

.

.

.

از تشیـیع جنازه می آیــم ،

دلم را با تمام آرزوهـایش زنـده به گـور کرده ام …


????? ??
??????